SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost DERMITAGE s.r.o, se sídlem Ostrovní 2059/4, Praha, Nové Město 110 00, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145039 zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Společnost bude Vaše osobní údaje zpracovávat k Vašemu odběru telefonických a mailových sdělení. Společnost bude zpracovávat především  jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo provozovny a název organizace.

Účel zpracování osobních údajů

DERMITAGE s.r.o. bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem informování o změnách  a novinkách v naší společnosti.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naší komunikaci . Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze majitelka – Iveta Pecháčková a její zaměstnankyně, Gabriela Dušáková. V případě doručování balíků, bude mít Vaši adresu doručovací služba Geis Parcel CZ s.r.o.. Žádné další straně údaje poskytnuty nebudou.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje společnosti neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám společnost nebude schopna zaslat termíny, kdy je e-shop mimo provoz, kdy se nebudeme nacházet v kanceláři, novinky atd). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.